Davranışsal Rahatsızlıklarda
Renk Kullanımı

Otizm Spekturum Bozukluğunda Renk Kullanımı

Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda alan tasarlarken renk kullanımı aslında oldukça önemlidir. Araştırmacılar, otistik spektrum bozukluğu olan çocukların göz bileşenlerinde anormallik olduğunu tespit etmişlerdir. Rod ve kon hücreleri kimyasal dengesizlikler ve nöral eksikliklerden dolayı değişime uğramıştır. Çalışmalarda bu spektrumdaki çocukların %85’inin normal gelişen çocuklara nazaran renkleri olduğundan daha yoğun algıladıkları tespit edilmiştir. Parlaklığı az olan, içinde beyaz ve grinin olduğu renkler bu spektrumdaki çocuklar için sakinleştirici etki yaratır. Soluk pembe, yapılan testlerde otizmli çocuklar için favori renk olarak gösterilmektedir. Mavi ve yeşil gibi soğuk renklerde sakinleştirici, yatıştırıcı etki yaratan renklerdir. Ana renkler ve parlak renkler yalnızca odalarında oyuncaklarla sınırlandırılmalıdır. Odasında yapacağınız en ufak bir değişiklik, rengin yoğunlu- ğunu, parlaklığını değiştirmek negatif etki yaratabilir. Normal gelişen çocuklarda turuncular, sarılar, kırmızılar sıcak hissettirse de bu spektrumdaki çocuklarda kırmızının öfke patlamaları yaratabildiğini hatta vücudunun herhangi bir yeri ağrıyormuş gibi hissedebildikleri- ni, beyazın bunaltıcı, çok parlak ve gözlerini yoran renkler olduğunu bilirseniz çocuğunuzun en fazla zaman geçirdiği yaşam alanını yeniden düzenleye- bilirsiniz.

Öğrenme güçlüğü, bazı çocuklarda aktif davranış ve dürtü problemine yol açtığı gibi çocukların daha sakin, daha içine kapanık olmasına da sebep olabilir. Dolayısıyla çocuğunuzun içine kapanık olması durumunda enerjisi yüksek, dikkati artırmaya ve öğrenmeye faydalı sarı, turuncu ve mor renklerden faydalanabilirsiniz. Çocuğunuzun enerjisi yüksek ise aynı hiperaktif çocuklarda olduğu gibi uyaran renklerden çok sakinleştiren mavi ve yeşil tonlarını tercih edebi- lirsiniz.

Hiperaktif Çocuklarda Renk Kullanımı

Bilimsel araştırmalar, dikkat eksikliği hiperaktivi- tesi olan çocukların retinalarında fonksiyonel ve anatomik bir eksiklik olduğunu sarı, mavi ve kırmızı yeşil dalga boyunda problem yaşadıklarını göstermiştir. Beyaz duvarlar, soğuk, sert, ve kaygı yaratabilir. Kırmızı yüksek enerjisi olan bir renk olduğundan hiperaktif bir çocuğun kan basıncını, nabzını arttırıp daha aktif gergin yapabilir. İştahını daha fazla açabilir. Hiperaktivitesi, kaygısı olan çocuklarda tabiat renkleri kullanmak gerginlikle- rini azaltır. Mavi tonları nabızlarını düşürerek solunumu azaltır. İştahları kontrol edilebilir. Bu renkler sakin olup odaklanmaya teşvik eder. Renk beyin- de biyokimyasal bir tepki yaratır. Hiperaktivitesi, öğrenme güçlüğü olan çocukların da beyinlerinde kimyasal sorunlar olduğundan istenilen tepkiyi yaratmak için uygun renkleri bulmak önemlidir. Soluk, pastel renkleri, mavileri, yeşilleri kullan- mak kırmızı, sarı gibi sıcak ana renklerden mümkün olduğunca uzaklaşmak yalnızca küçük aksesuarlar olarak kullanmak size olumlu geri dönecektir.